BURNFREE KYLANDE BRÄNNSKADEFÖRBAND

Speciellt framtaget som akutförband för alla typer av skrap- och brännskador.
Tillverkat av storporig skumplast som genomdränkts med den patenterade kylande burnfreegelen.

· Sterilt. Minskar risken för kontamination och infektion.

· Lätt att använda. Enkel förvaring.

· Innehåller rikliga mängder gel som appliceras på skadan. Kyler direkt och upplevs därför som omedelbart smärtlindrande.

· Enkel att anpassa till skadans storlek utan verktyg.

· Inga trådar eller fibrer som fastnar i skadan.

· Lidocainfri.

· Används som kylförband vid stukningar och idrottsskador.

Mer info


<<tillbaka<<