LÄNKAR
ARBETSMILJÖVERKET
Dokument och Pressmeddelanden

Vad säger reglerna/AFS ?

Första hjälpen och krisstöd 1999:7

Systematiskt arbetsmiljöarbete 2001:1

Våld och hot i arbetsmiljön 1993:2

Byggnads- och anläggningsarbete 1999:3

Arbetsplatsens Utformning 2000:42

Information om skyddsombud


Checklistor/Allmänna
Checklista för skyddsrond
Checklista om de viktigaste arbetsmiljöfrågorna
Trivsel och arbetsklimat
Städning

Checklistor branschvis
Bageri och konditori
Bevakning
Detaljhandel
Gjuteri 1
Gjuteri 2

Kemiska Teknisk Industri
Lantbruk - allmän
Lantbruk - arbete med nötdjur
Lantbruk - arbete med svin

Privattandvården
Restauranger/storkök
Skogsbruk
Skogsplantskolor
Skogsvård motormanuell avverkning

Skogsvård - röjning
Slakterier/charkuterier
Städning
Svetsverkstäder
Traktorkörning
Yrkesförare


Dokumenten är i PDF-format.
PDF-läsare kan laddas hem här
Pressmeddelanden
Nya regler för märkning av farliga kemikalierBlanketter
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Blankett för riskbedömning och handlingsplan