...din arbetsmiljöpartner

Meducta erbjuder vägledning inom arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen.

Att arbeta förebyggande innebär att utse, utbilda och utrusta de medarbetare som behövs för att genomföra första hjälpen, brandbekämpning, utrymning och krisstöd.

Meducta levererar all nödvändig utrustning för första hjälpen och personligt skydd.

Meducta erbjuder utbildning och vägledning inom Första hjälpen och Hjärt- Lungräddning, Krisstöd och Brandskydd.

Välkommen att ta kontakt med oss.