GRUNDLÄGGANDE BRANDSKYDD

 

Kursmål:
Att ge deltagarna grundläggande kunskaper om förebyggande och släckande brandskydd. Efter utbildningen skall deltagarna kunna bedöma en brandsituation och arbeta efter metoden Rädda-Varna-Larma-Släcka.

Målgrupp:
Allmänheten och personer i mindre företag som vill ge sin personal en grundläggande beredskap för brand.


Ämnesområden:

Brandteori, lagar, regler, ansvar, släckmedelslära, brandfarliga varor, anlagd brand, elektriska brandorsaker, byggnadstekniskt- och produktionstekniskt brandskydd samt praktiska släckövningar.

Kurstid:
Ca 4 timmar.<<tillbaka<<