GRUNDLÄGGANDE KRISHANTERING/KAMRATSTÖD

Kursmål:
Att ge deltagarna grundläggande kunskaper om kamratstödets betydelse på arbetsplatsen. Efter utbildningen ska deltagarna bättre kunna uppmärksamma krisreaktioner hos sina medarbetare och hantera situationer som uppkommer i samband med arbetet eller på fritiden.


Målgrupp:
Chefer, arbetsledare, arbetstagare, samariter, skyddsombud och kamratstödjare.

Ämnesområden:
Lagar och förordningar, krisers olika faser, attityder på
arbetsplatsen, bemötande av drabbade, emotionell första
hjälp, stödtrappan, stressreaktioner.

Kurstid:
Beroende på omfattning, 1-4 dagar.tillbaka     Grundläggande Brandskydd