FÖRSTA HJÄLPEN & HJÄRT- OCH LUNGRÄDDNING

Vad är L-ABC?

Livsfarligt läge
Vad är "livsfarligt läge" ?
Vad är viktigt att tänka på?

Andning
Andningens funktion, varför andas vi ?
Vad gör man när en person slutar andas?


Blödning
Vad är blodets funktion?
Genomgång av de olika blodsystemen. Vad kännetecknar dem, vad har de för uppgifter?
Hur stoppar man en blödning? Täckförband, tryckförband, avsnörande förband med förevisning av olika förbandsmaterial.


Chock
Vad är chock? Varför är chock ett livshotande tillstånd?
Symtom och behandling av chock.


HLR och L-ABC kursens innehåll

Teori och praktiska övningar med dockor
Medvetandekontroll
Andning och framstupa sidoläge
Mun till munandning
Bröstkompression

Examination
Utdelning av licenser till deltagarna.

Kursen tar ca 2 timmar och genomförs i beställarens egna lokaler eller enligt önskemål.
Deltagarantal max. 12 personer/utbildning.
För prisuppgift, kontakta oss.
 
Läs mer...


Defibrillator - nödvändigt vid hjärtstopp...tillbaka    Stresshantering