STRESSHANTERING
Kursmål:
Ökade kunskaper om stress och stressreaktioner.
Att lära sig att bättre hantera stressen i vardagen och i arbetsmiljön.


Ämnesområden:
- Hälsa och livsstil
- Stress och psykosomatik.
- Din egen stressprofil.
- Att förstå stress.
- Att bemästra stress.
- Stress och personlighet.
- Stressreducerande metoder.
- Förslag till åtgärder.
- Personlig handlingsplan.

Kurstid:
Efter behov och enligt överenskommelse.

 

tillbaka    Grundläggande Krishantering & Kamratstöd