UTBILDNINGAR
Det krävs beredskap och kompetens för att stödja personal och medarbetare i svåra situationer. Ökad kompetens är lika med ökad säkerhet och trygghet.HLR, L-ABC

Stresshantering

Grundläggande Krishantering/Kamratstöd

Grundläggande Brandskydd